Voorwoord van het management

Sinds de oprichting in 1969 hanteren we binnen onze onderneming gemeenschappelijke waarden. Deze waarden zijn menselijkheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, en deze vormen de basis voor al onze besluitvormingsprocessen. Deze drie kenwaarden worden weerspiegeld in de manier waarop we omgaan met onze klanten, partners, leveranciers en collega's.

 

De Compliancerichtlijnen van Goldbeck beschrijven de vereisten betreffende de naleving van de nationale en internationale wet- en regelgeving en op het gebied van ethisch gedrag. Dit vormt de basis voor succesvolle samenwerking en een duurzame ontwikkeling van ons bedrijf. Ze dienen als aanvulling op de Goldbeck-bedrijfsfilosofie, die beschrijft hoe we onszelf zien, wat onze doelen zijn en welke maatstaven we hanteren ten aanzien van onze manier van werken.

Alle medewerkers binnen ons bedrijf hebben te maken met compliance. Leidinggevenden hebben hieromtrent niet alleen een voorbeeldfunctie, maar moeten er ook voor zorgen dat al hun medewerkers op de hoogte zijn van de Compliancerichtlijnen en deze naleven. Dit kan worden gerealiseerd door persoonlijke gesprekken in combinatie met algemenere maatregelen. In het kader van de digitalisering worden parallel hieraan workflows gerealiseerd die waarborgen dat alle medewerkers altijd op de hoogte zijn van de actuele Goldbeck-compliancerichtlijnen.

 

Ook voor onze klanten en partners zijn hieromtrent richtlijnen vastgesteld.

 

Het management van Goldbeck zorgt ervoor dat de vastgestelde normen in het gehele bedrijf worden geïmplementeerd en worden nageleefd door al onze medewerkers, klanten en andere betreffende partijen. De Compliancerichtlijnen dienen te allen tijde te worden nageleefd en vermeende en feitelijke inbreuken hierop moeten worden gemeld.

 

Bielefeld, 3 januari 2022

 

Jörg-Uwe Goldbeck

We leven de nationale en internationale wet- en regelgeving na en gedragen ons op ethisch correcte wijze