• Duurzaamheid

  Duurzaamheid betekent voor ons toekomstgericht bouwen, wonen en werken, ons inzetten voor gemeenschappelijke waarden en daarbij het natuurlijke fundament van het leven in stand houden – ook voor toekomstige generaties.
 • Verantwoordelijkheid nemen – duurzaam handelen

  Wij leveren een bijdrage aan de maatschappij door functioneel, duurzaam en esthetisch te bouwen en nemen onze sociale verantwoordelijkheid.

   

  Duurzaamheidsauditor Arabesque waardeert GOLDBECK in zijn ESG-score met een "B” (strong). Daarmee behoort ons bedrijf tot de beste 10 procent van door hem onderzochte bedrijven in de bouwbranche.

  Duurzaam bouwen

  Met systeem bouwen betekent bijzonder milieuvriendelijk bouwen. Economisch en functioneel. Tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Want duurzaamheid is voor ons meer dan een momentopname.

  Voor ons is een gebouw een complex product. Daarom denken we in processen en bouwen we op basis van een intelligent systeem. Al in de ontwerpfase houden we rekening met gebruik, afbraak en materiaalrecycling. Bij een GOLDBECK-gebouw is er aandacht voor al deze aspecten.

   

  • Efficiënt gebruik van bronnen dankzij slanke prefab systeemelementen
  • Gebruik van herbruikbare bouwmaterialen waarbij standaard rekening wordt gehouden met de sloop
  • DGNB-voorcertificaat ‘Goud’ voor alle bedrijfsruimten en kantoorgebouwen binnen het GOLDBECK-systeem
  • Integrale benadering: energiegeoptimaliseerde gebouwschil plus efficiënte gebouwtechniek en hernieuwbare energiebronnen
  Tot 25 procent minder CO₂

  Bij de bouw van een doorsnee GOLDBECK-kantoorgebouw komt tot 25 procent minder CO₂ vrij vergeleken met een conventionele bouwmethode met gewapend beton, sloop en recycling meegerekend.

  • 1.094.630 kWh stroom hebben de pv-panelen op onze locaties vorig jaar geproduceerd.
  • 1500 ton CO₂ besparen we per jaar door de omschakeling van onze fabrieken op groene stroom.
  • Wij investeren voortdurend in veilig en gezond werken.
  • In onze kantines serveren we producten uit regionale en biologische landbouw.
  • Onze bedrijfsterreinen zijn een duurzame leefomgeving voor zowel medewerkers als flora en fauna.
  • Op de GOLDBECK-vestigingen in Bielefeld, Frankfurt, Hirschberg en Leipzig leven 9 bijenvolken.

  1/2  Duurzame betrokkenheid

  GOLDBECK stichting

  Met de GOLDBECK stichting zijn we betrokken bij diverse projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en sociale vraagstukken.

   

  We helpen verenigingen die zich inzetten voor meer gelijkheid in het onderwijs voor kinderen en jongeren, ondersteunen studenten met het OWL-studiefonds en financieren leerstoelen aan het Technologisch Instituut van Karlsruhe en de Hogeschool Ostwestfalen-Lippe.