Verantwoordelijkheid nemen – duurzaam handelen

Wij leveren een bijdrage aan de maatschappij door functioneel, duurzaam en esthetisch te bouwen en nemen onze sociale verantwoordelijkheid.

 

Duurzaamheidsauditor Arabesque waardeert GOLDBECK in zijn ESG-score met een "B” (strong). Daarmee behoort ons bedrijf tot de beste 10 procent van door hem onderzochte bedrijven in de bouwbranche.

Het duurzaamheidskompas

Het kompas brengt onze acht wezenlijke speerpunten onder in de focus area's Environment, Social en Governance – en dat meteen dubbel: op Corporate Level en Product Level. Zo wijst het iedereen de weg naar meer duurzaamheid: onze interne duurzaamheidsorganisaties en middels individuele productoplossingen ook onze klanten. We hebben het duurzaamheidskompas in onze kompas-app geïntegreerd. Dit helpt ons om tijdens projectbesprekingen de klantbehoefte op vlak van duurzaamheidsvereisten te analyseren en definiëren.

 


De focus area's van het duurzaamheidskompas berusten onder andere op onze wezenlijkheidsanalyse, waarbij rekening is gehouden met de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's) en de milieudoelen van de EU-Taxonomie. De in onze roadmap vastgelegde doelen zijn hieruit afgeleid en gelden op zowel bedrijfs- als product- en projectniveau.

Nu film bekijken

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan

Ons ondernemingsdoel op dit gebied is "best in class" te worden. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee: we weten dat er nog veel te doen valt in onze branche. Maar we gaan de uitdaging aan. We streven voortdurend naar verbetering en ontwikkelen daarbij innovatieve ideeën en oplossingen die een positieve uitwerking hebben op mensen en het milieu.

In onze film over duurzaamheid laten we zien hoe belangrijk duurzaamheid voor ons is en hoe we Sustainability & Built World bij elkaar brengen.

Duurzaam bouwen

Hoe we dat doen?

Systematisch bouwen betekent bijzonder milieuvriendelijk bouwen. Spaarzaam en functioneel. Voor de hele levenscyclus van het gebouw. Want duurzaamheid is voor ons meer dan een momentopname.

Voor ons is een gebouw een complex product. Daarom denken we in processen en bouwen we op basis van een intelligent systeem. Al in de ontwerpfase houden we rekening met gebruik, sloop en recycling van materialen. Een GOLDBECK-gebouw functioneert op al deze niveaus.

 

  • Efficiënt gebruik van bronnen dankzij slanke prefab systeemelementen
  • Gebruik van herbruikbare bouwmaterialen waarbij standaard rekening wordt gehouden met de sloop
  • DGNB-voorcertificaat 'Goud' voor alle logistieke en productieruimtes, bedrijventerreinen en kantoorgebouwen binnen het GOLDBECK-systeem
  • Integrale benadering: energie-optimalisering gebouwschil, met efficiënte gebouwtechniek en hernieuwbare energiebronnen

 

 

Tot 25 procent minder CO₂

Bij de bouw van een doorsnee GOLDBECK-kantoorgebouw komt tot 25 procent minder CO₂ vrij vergeleken met een conventionele bouwmethode met gewapend beton, sloop en recycling meegerekend.

Duurzame vestigingen

Ook op onze vestigingen zetten we ons in voor meer duurzaamheid.
  • 1,987 MWh stroom hebben de pv-panelen op onze locaties vorig jaar geproduceerd.
  • 1500 ton CO₂ besparen we per jaar door de omschakeling van onze fabrieken op groene stroom.
  • Wij investeren voortdurend in veilig en gezond werken.
  • In onze kantines serveren we producten uit regionale en biologische landbouw.
  • Onze bedrijfsterreinen zijn een duurzame leefomgeving voor zowel medewerkers als flora en fauna.
  • Op de GOLDBECK-vestigingen in Bielefeld, Frankfurt, Hirschberg en Leipzig leven 9 bijenvolken.

1/2  Duurzame betrokkenheid

GOLDBECK stichting

Met de GOLDBECK stichting zijn we betrokken bij diverse projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en sociale vraagstukken.

 

We helpen verenigingen die zich inzetten voor meer gelijkheid in het onderwijs voor kinderen en jongeren, ondersteunen studenten met het OWL-studiefonds en financieren leerstoelen aan het Technologisch Instituut van Karlsruhe en de Hogeschool Ostwestfalen-Lippe.