Een aantrekkelijk werkkader voor onze medewerkers

Werken bij GOLDBECK is leuk!

Dit is een leidend principe dat ons bedrijf en ons begrip van het dagelijkse werk definieert. Wij waarderen de inzet en de bereidheid van onze medewerkers om te dienen en te ondersteunen - en daarom bieden wij onze medewerkers een aantrekkelijk totaalpakket van belonings- en werktijdmodellen aan als onderdeel van ons algemene kader. Dit is voor ons een belangrijke voorwaarde voor de tevredenheid van onze medewerkers op de lange termijn - en dus ook voor het positief omarmen van de dagelijkse uitdagingen.

Prestaties & Beloning

Slagvaardig bedrijfssucces

Alle medewerkers van GOLDBECK delen in het succes van de onderneming. Naast de jaarlijkse inflatiecorrectie ontvangen alle medewerkers een winsttoeslag, die wordt berekend op basis van het succes van de onderneming in het voorgaande boekjaar. Deze bonus verhoogt de maandelijkse beloning in overeenstemming met de behaalde winstmarge. De onderneming betaalt in bepaalde gevallen een extra winstdeling, die afhankelijk is van het persoonlijke succes en het succes van de betreffende bedrijfseenheid.

Dit betekent dat de inzet van iedere medewerker direct betaalt en dat iedereen het succes van de onderneming kan beïnvloeden.

Flexibele werkttijdmodellen

Vertrouwen komt voor controle

Bij GOLDBECK wordt al vele jaren gewerkt op basis van een op vertrouwen gebaseerde werktijd voor medewerkers. Medewerkers spreken met hun directe leidinggevenden een individueel tijdsbestek af. Een thuiskantoor kan ook worden gebruikt als de betreffende activiteit dit toelaat. Als de persoonlijke situatie van de medewerker verandert, bijvoorbeeld door kinderopvang of verzorging van afhankelijke personen, kan de werktijd voor een afgesproken periode worden gewijzigd. Een langere periode in het kader van een sabbatical is ook mogelijk als algemeen principe.