Een kwestie van evenwicht

 

Duurzaamheid is een kwestie van evenwicht. Dit betekent in wezen dat de aandacht moet worden gericht op langetermijnrelaties in plaats van op een kortetermijnaanpak. Tijd is een kritische factor omdat het de dimensies van ons handelen - en onze passiviteit - verandert. Als familiebedrijf zijn we ons bewust van het langetermijnperspectief. We weten dat het behouden van een levenslange prestatie, het laten groeien en het in stand houden voor toekomstige generaties betekent dat we niet moeten denken in termen van kwartaalresultaten. We denken en handelen duurzaam, economisch, ecologisch en sociaal. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus ten aanzien van onze medewerkers, onze zakenpartners, het bedrijf en het milieu. Onze positie: een bijzondere verantwoordelijkheid wordt toegekend aan de bouwsector. Een aanzienlijk percentage van de broeikasgassen die momenteel worden uitgestoten is afkomstig van gebouwen, terwijl het percentage energie dat zij wereldwijd verbruiken nog groter is. Dankzij onze innovatieve technologische mogelijkheden zetten wij ons in voor duurzame verbeteringen in ons vakgebied - zowel bij de ontwikkeling van onze gebouwen als binnen het bedrijf. Dat komt omdat woon- en werksferen met elkaar verweven zijn als het gaat om duurzaamheid. Duurzaam denken is holistisch denken.

"Wij gaan sociaal, duurzaam en verantwoordelijk te werk."
GOLDBECK corporate policy

Ecologie - uitmuntende duurzaamheid

Ecologisch verantwoord handelen loont zich. De manier waarop we bouwen met systeemgebaseerde geprefabriceerde bouwelementen betekent dat we bijzonder energie-efficiënte gebouwen creëren. Om elk nieuw object optimaal te ontwerpen, maken wij in de planningsfase gebruik van gebouwsimulaties en kunnen wij zo de verbruikswaarden realistisch voorspellen. Het gebouw wordt als een driedimensionaal model in het midden van de toekomstige wijk afgebeeld. Van april tot laagstaande winterzon, zonnestraling en weersinvloeden kunnen in overeenstemming met de seizoenen worden weergegeven.

Factoren als de geografische ligging, de oriëntatie, de gevel en het aandeel van de raamoppervlakken worden nauwkeurig onder de loep genomen om een optimale energievoorziening te garanderen. Het resultaat is een efficiënt gebruik van verwarming, koeling en ventilatie, maar ook van verlichting en zonwering. Daarnaast voeren we met succes een energie-efficiënte renovatie van bestaande gebouwen uit. Dankzij het gebruik van moderne technologie bereiken we vaak een niveau dat vergelijkbaar is met dat van een nieuwbouw en bereiken we praktisch de passiefhuisstandaard, zoals in het voorbeeld van het schoolcentrum in Marienheide in Nordrhein-Westfalen. GOLDBECK heeft hier een fotovoltaïsche dakinstallatie gecombineerd met een gasgestookte warmtekrachtcentrale en werd voor dit project onderscheiden met de Intersolar Award 2014. En de reden: de twee technologieën vullen elkaar perfect aan. In 2014 ontving GOLDBECK ook als eerste bedrijf een Multiple Certificate for Office and Administrative Buildings, uitgereikt door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB). Elk gebouw dat op basis van het hiervoor gedefinieerde bestek wordt gecreëerd, zal in de toekomst automatisch vooraf worden gecertificeerd. Voor de toekenning worden economische, ecologische, technische en sociaal-culturele factoren onderzocht en beoordeeld.

 

GOLDBECK ontving reeds in 2012 een meervoudig certificaat voor het logistieke hallensysteem. En voor de geïnteresseerden kunnen we het pand ook klimaatneutraal bouwen: de hoeveelheid broeikasgassen die bij de realisatie van het betreffende pand vrijkomt, wordt in samenwerking met "Climate Partner" berekend en gecompenseerd door betrokkenheid bij gecertificeerde klimaatprojecten - 100 procent klimaatneutraal bouwen. En ook als het gaat om het efficiënte beheer van gebouwen, blijft men resoluut streven naar duurzaamheid. Met GOLDBECK's EnergyMonitor bieden wij een technologie voor nieuwbouw en bestaande gebouwen die verbruikswaarden registreert en kwetsbaarheden aan het licht brengt. De geproduceerde analyses maken het mogelijk om op maat gemaakte aanbevelingen te doen voor het optimaliseren van de gebouwentechnologie in de praktijk.

Economie - het behoud van de onafhankelijkheid, het veiligstellen van de werkgelegenheid.

GOLDBECK is een door en door onafhankelijk bedrijf. Het bedrijf wordt nog steeds geleid door de familie - nu in de tweede generatie. GOLDBECK staat op een solide financiële basis en heeft daardoor de vrijheid om op een duurzame en ondernemende manier te handelen. De groei van het bedrijf is vandaag de dag vaak een controversieel onderwerp. Onze positie: de groei van ons bedrijf is het gevolg van goede producten en diensten die door onze klanten worden gewaardeerd. Kwantitatieve groei is voor ons dus geen waarde op zich, maar kwalitatieve groei. Als aantrekkelijke en betrouwbare werkgever willen we de mensen die voor ons werken diverse mogelijkheden bieden om zich zowel persoonlijk als professioneel verder te ontwikkelen. En we willen ons dienstenaanbod voortdurend uitbreiden en consolideren in het belang van onze klanten.

MVO Beleid

GOLDBECK Nederland B.V. is een betrouwbare partner voor turn-key-projecten in de Benelux. Of het nu gaat om logistieke hallen, productiehallen, een kantoorgebouw of een parkeergarage. Het GOLDBECK-team met zijn ruime ervaring staat direct tot uw beschikking. GOLDBECK Nederland B.V. ontwerpt, bouwt en beheert commerciële vastgoed en projecten - snel, economisch en gegarandeerd op tijd! De systeemcomponenten waaruit onze gebouwen bestaan produceren wij grotendeels zelf.

GOLDBECK Nederland B.V. spreekt de taal van haar klanten: dankzij de gedecentraliseerde structuur en meer dan 40 locaties in Europa.

GOLDBECK Nederland B.V. hecht veel waarde/belang aan respect, eerlijkheid en verantwoord handelen tegenover onze collega's, zakenpartners, de maatschappij en het milieu.

GOLDBECK Nederland B.V. voert werkzaamheden uit, die als volgt zijn samen te vatten (scope):

Het uitvoeren van werken in de utiliteitsbouw.

GOLDBECK Nederland B.V. zal hoofdzakelijk projecten aannemen met beperkte risico’s, hierbij rekening houdend met onderstaande aandachtspunten:

  • Partners
  • Onderaannemers
  • Leveranciers
  • Het werkgebied is Nederland en Vlaamstalig België.

Door deze aanpak heeft GOLDBECK Nederland B.V. ook veel terugkerende klanten zoals beleggers, ontwikkelaars en eindgebruikers.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen GOLDBECK Nederland B.V. staan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Dit laten we o.a. terugkomen in onze bedrijfsvoering en bouwwerkzaamheden. Momenteel is GOLDBECK Nederland B.V. bezig om het MVO Prestatieladder Niveau 3 certificaat te behalen. Dit systeem is speciaal ontwikkeld om bedrijven als GOLDBECK Nederland B.V. optimaal te ondersteunen bij het verder groeien en door ontwikkelen van de aandachtsgebieden binnen het systeem. Speciale aandacht daarbij betreft de verdere verduurzaming van onze werkzaamheden en organisatie.

Missie

GOLDBECK Nederland B.V. bouwt met een systeem. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en ondersteunen gebouwen en de productie van de essentiële componenten zelf.

Visie

Elementair bouwen met ons systeem is de basis van ons succes. Wij tonen een uitzonderlijke competentie vanaf de planningsfase tot en met het beheer van het gebouw. Het door onze klanten gewenste voordeel is onze maatstaf. Als er kwaliteit nodig is, ligt de nadruk op zuinigheid, snelheid en energie-efficiëntie. De eigen industriële productie van essentiële onderdelen is een essentieel onderdeel van onze strategie. Door permanente innovatie willen we de markt voor zijn. Onze financiële soliditeit biedt een stabiel kader voor groei en zekerheid voor onze medewerkers en zakenpartners. Onze leidende waarden zijn motivatie, verantwoordelijkheid en menselijkheid.

Certificaten, keurmerken en erkenningen

GOLDBECK Nederland B.V. is in het bezit van de volgende certificaten, keurmerken en/of erkenningen:

  • VCA** 2017/6.0
  • FSC-certificering
  • MVO Prestatieladder Niveau 3 certificaat 

Downloads